Een veel persoonlijker kerstpakket

Een veel persoonlijker kerstpakket

Nu ik gepromoveerd ben tot teamleider, dien ik ineens met dingen rekening te houden waarvan ik eerst het effect nog niet eens zo goed kon overzien. Vergeet niet dat ik eerst zelf in dit team zit, en het dus van binnenuit ken. Het contract van onze oude teamleider werd niet verlengd en we kregen die functie dus vacant, en intern mocht er gesolliciteerd worden. Ik zag het als een doorgroei, als een kans, maar heb er niet zo bij stilgestaan dat er ook wel wat complicaties in zaten vermengd, had dat naïef genoeg nog niet over- of voorzien. Nu merk ik pas dat het echt lastig is leider te zijn van een team waar je eerst zelf deel van uitmaakte, lastiger dan ik misschien had gedacht. Gelukkig kent mijn team me goed en steunen ze me ook echt. Er wordt bewust geluisterd en mijn ideeën worden opgepakt, ik hoef in die zin niet te vechten om mijn autoriteit. Ik wil echt mijn stempel drukken op dit team en dat uit ik bijvoorbeeld in het kerstpakket dat ze dit jaar ontvangen. Ik heb ervoor gekozen het kerstpakket een stuk persoonlijker te maken. Dus niet meer het standaardpakket dat ze altijd ontvangen.